Project omschrijving

Herstel van het onderling vertrouwen tussen raad van bestuur en raad van toezicht